Prijava

 Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.kupto.si in njenih pod domen

Splošne določbe

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani določajo pogoje upravljanja z vsebino, izvajanje finančnih transakcij, organizacijo in posredovanje pri oglaševanju, prodaji ter nakupu izdelkov in storitev, ki jih podjetje SAMILINE d.o.o., Dovje 98, 4281 Mojstrana (Sammy Travel), kot posrednik in oglaševalec (v nadaljevanju posrednik ali oglaševalec)  v imenu in za račun pogodbenega partnerja ( ponudnika ) posreduje in oglašuje na svoji lastni domeni kupto.si in njenih pod domenah adria.kupto.si in market.kupto.si. Ti splošni pogoji poslovanja Spletne strani kupto.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnimi kodeksi e-poslovanja.

V kolikor uporabljate  spletno stran kupto.si oziroma njene pod domene in se v sistem tudi registrirate, menimo, da ste v celoti prebrali in razumeli navedene Splošne pogoje poslovanja in uporabe in se z njimi tudi strinjate. Če navedenih Splošnih pogojev ne sprejemate, vas prosimo, da se uporabe navedenih spletnih strani vzdržite oziroma jih ne uporabljate.  

Ponudnik in uporabnik spletne strani kupto.si in njenih pod domen sprejmeta dejstvo, da z ozirom na tehniko in način uporabe, ki jo koristijo spletni portali in internetna mreža, lahko pride  do tehničnih težav in s tem do prekinitve ponudbe ali storitve na kupto.si. Take tehnične težave so izven nadzora podjetja posrednika, zato v nobenem primeru posrednik ni in ne more biti odgovoren za morebitno nastalo škodo ali kakršnokoli izgubo podatkov.

Spletne strani kupto.si in njene pod domene so spletni informacijski sistem, namenjen oglaševanju, reklamiranju, posredovanju, predstavitvi in prodaji izdelkov ter storitev tretjih pravnih oseb ( v nadaljevanju ponudniki storitev ) uporabnikom. Spletne strani upravlja  družba SAMILINE, d.o.o.  in na svojih spletnih straneh upravlja z vsebino, ter nudi storitve informiranja reklamiranja in oglaševanja ter izvajanja finančnih transakcij. Uporabnik je oseba, ki uporablja ta spletni informacijski sistem, torej je kupec   na spletnih straneh kupto.si. Ponudnik izdelkov ali storitev  je samostojna pravna ali fizična oseba, ki je različna od posrednika in, ki želi preko posrednika ponuditi in oglaševati svoje izdelke oziroma storitve na posrednikovi spletni strani kupto.si. Ponudnik  je zato vedno jasno naveden v vsaki konkretni ponudbi. Posrednik na svojih spletnih straneh http://kupto.si omogoča kupcu pridobitev voucherjev za naročeno blago ali uslugo. Posrednik tako samo posreduje možnost nakupa blaga ali uslug ponudnika. Kupljeno blago kupcu dobavlja ponudnik, prav tako ponudnik opravlja za kupca kupljene storitve. Ponudnik sme na Spletnih straneh kupto.si oglaševati in prodajati samo tiste izdelke oziroma storitve, za katere ima veljavno registracijo oziroma potrebna dovoljenja.

Posrednikova odgovornost je:

 1. da kupcu po nakupu izroči voucher za opravljen nakup blaga ali storitve glede na te Splošne pogoje,
 2. da poskrbi, da uporaba voucherja, če je kupec izpolnil vse pogoje objavljene v ponudbi, ne bo zavrnjena s strani ponudnika 
   

Posrednik, ponudnik in kupec urejajo medsebojne obveznosti pri oglaševanju, predstavitvi, prodaji in nakupih ter plačilu  prek Spletne strani kupto.si s temi splošnimi pogoji. Vsak uporabnik storitve Spletne strani kupto.si  pridobi uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi in vključi v spletni informacijski sistem kupto.si. Geslo je tajno in znano le uporabniku, ki ga ob registraciji dobi preko elektronske pošte. Uporabnik je dolžan  svoje geslo hraniti na varnem mestu in zagotoviti, da bo v svojem imenu in s svojim geslom nastopal samo on. V kolikor želi, da ga v njegovem imenu zastopa druga oseba, se mora le-ta izkazati z ustreznim pisnim pooblastilom uporabnika.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje Spletne strani kupto.si in spletnega informacijskega sistema, pravice uporabnika in kupca ter poslovni odnos med posrednikom, ponudnikom in kupcem.

Podatki podjetja – posrednika oglaševalca :

Naziv:

SamiLine d.o.o , Spletne strani kupto.si

Naslov:

Dovje 98, 4281 Mojstrana, Slovenija

Tel:04 5895 000

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Identifikacijska št. za DDV:

SI82510776  -  Davčni zavezanec : DA

Matična številka:

1884387

Št. vložka:

1/07448/00, Okrožno sodišče v Kranju

Osnovni kapital:

V celoti plačan

Banka in poslovni račun:

Banka SKB d.d.

Plačilne metode

V kolikor se kupec odloči za nakup, mora plačilo izvesti najkasneje v roku 24 ur po rezervaciji, oziroma po navodilih, ki jih prejme ob naročilu. Posrednik nosi stroške bančne provizije v primeru plačila preko bančnih kartic, če sredstva prejme na svoj bančni račun. V kolikor ponudnik vsa sredstva prejme direktno na svoj bančni račun, vse stroške bačnih provizij nosi sam. Za plačilo kupec lahko izbira med naslednjimi plačilnimi metodami:

 1. Plačilo po predračunu – V kolikor kupec izbere plačilo po predračunu, na svoj elektronski naslov dobi predračun z vsemi podatki za plačilo. Na podlagi predračuna, kupec lahko plača kupljeno blago tudi preko položnice. Najkasnejši rok plačil v tem primeru je do naslednjega delovnega dne, oziroma po navodilih, ki jih prejme ob naročilu.
 2. Kreditna kartica - Na Spletnih straneh kupto.si  lahko varno plačate s kreditno kartico. Sprejemamo kreditne kartice, ki so izdane v Sloveniji in sicer ( VISA, EuroCard/MasterCard, Maestro). Plačnik mora biti oseba ali organizacija, ki je lastnik kreditne kartice. V primerih, ko imetnik kartice ni državljan Slovenije, in v primerih, ko prejemnik in plačnik nista ista oseba, si pridržujemo pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in prejema pisne izjave prek e-pošte ali telefaksa, da plačnik soglaša s plačilom naročenega blaga. Po oddaji naročila s tem načinom plačila ni mogoče spreminjati vsebine naročila, končnega zneska, drugih podatkov in drugih dogovorjenih pogojev.
 3. Spletna banka - Izbrane naročene ponudbe lahko plačate prek mobilnih ali spletnih bank.

Po prejemu sredstev na poslovni račun, kupec v elektronski obliki prejme voucher z navedenimi potrebnimi podatki, kot so čas in kraj oziroma naslov koriščenja usluge,  z edinstveno kodo, ki mu omogoča, da navedeno kupljeno storitev ali izdelek prevzame na ponudnikovem naslovu oziroma na mestu in  pod pogoji, ki so določeni v konkretni ponudbi ponudnika. Kupec ob nakupu soglaša, da bo njegov znesek nakupa odštet z njegove kartice, vendar to samo v primeru, če bo ponudba uspešna, oziroma če se bo zanjo odločilo zadostno potrebno minimalno število kupcev. V primeru, da temu ni tako, torej, da posamezna ponudba ne uspe, se kupcu znesek ne odšteva z njegovega računa in tudi do koriščenja te ponudbe nima pravice. Vse morebitne reklamacije v zvezi s samo ponudbo, izvedbo, kakovostjo ponudbe, ceno in druge morebitne reklamacije rešujeta izključno kupec objavljene ponudbe in ponudnik v zakonsko določenem reklamacijskem roku. Če kot način plačila izberete kreditno kartico, se v primeru neuspešne izvedbe plačila iz kateregakoli razloga,  kupec zavezuje, da v roku 5 dni od prejetega poziva na enega od drugih ponujenih načinov poravna obveznost plačila kupnine naročenih kuponov. V primeru neplačila oz. nepopolnega plačila posrednik ne posreduje voucherja za unovčenje pri ponudniku oglasa.

Varstvo mladoletnikov do 18 let in zloraba plačilnega sistema

V primerih, ko imetnik kartice ni državljan Slovenije, in v primerih, ko prejemnik in plačnik nista ista oseba, si pridržujemo pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in prejema njegove pisne izjave prek e-pošte ali telefaksa, da plačnik soglaša s plačilom naročenega blaga.  V primeru, da posrednik ve ali sumi, da za navedeno storitev želi plačati nekdo, ki je še otrok, le te transakcije ne dovoli, brez izrecnega pisnega dovoljenja staršev ali skrbnikov. V kolikor posrednik sumi, da z uporabo kartice želi plačilo izvesti mladoletnik brez soglasja staršev ali skrbnikov, lahko tako plačilo prekliče. Poudariti je potrebno, da je za ravnanje s kartico odgovoren izključno njen imetnik, zato posrednik v primeru zlorabe ne odgovarja. Če je plačilo kljub temu izvedeno preko mladoletnika ali tretje osebe, posrednik ni dolžan povrniti že plačanega zneska. Prav tako preko spletne strani kupto.si  ni mogoče prenašati in sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov mladoletnikov in otrok brez izrecnega pisnega dovoljenja staršev ali skrbnikov. Posrednik se tudi zavezuje, da morebitnih podatkov, ki zadevajo otroke, ne bo nikomur posredoval, z izjemo staršem ali njihovim zakonitim skrbnikom.

Spletna stran kupto.si ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov in storitev, ki so seksualne narave, moralno etično vprašljive, zakonsko nedovoljene, ali ki so tako ali drugače škodljive otrokom.

Osebam, mlajšim od 14 let  uporaba spletne strani kupto.si ni dovoljena, nakup pa lahko opravi samo oseba, ki je že polnoletna oziroma, ki je že dopolnila 18 let.

Cene

Cene vseh objavljenih ponudb so določene s podpisano pogodbo s ponudniki konkretne oglaševalne storitve. Vse cene objavi in določi ponudnik sam. Posrednik ni odgovoren za morebitno nepravilnost ali izračun cen, saj na svojih spletnih straneh zgolj informira ponudnikov oglas, kot ga je le-ta navedel in podpisal v pogodbi. Cene veljajo vedno za posamezno ponudbo in vse cene, ki so objavljene na spletni strani kupto.si že vključujejo DDV. Po časovnem  poteku ponudbe, nakupa ni več mogoče opraviti. Objavljena cena je veljavna cena in velja za vse uporabnike spletne strani kupto.si.

Nakup

 1. Kupec se prijavi v Spletni sistem kupto.si s svojim uporabniškim imenom ter geslom.
 2. Izbere želeno ponudbo, ki mora biti aktivna ( že končane ponudbe ni mogoče kupiti )
 3. Vnese želeno število. Da konkretna ponudba uspe, je potrebno, da ponudbo kupi minimalno število kupcev, oziroma, da se proda minimalno število, če je to posebej navedeno. Različne ponudbe se v tem segmentu razlikujejo, z ozirom na željo in ponudbo vsakega ponudnika.
 4. Kupec izbere način plačila in še vpiše zahtevane podatke za zaključek nakupa in plačila
 5. V kolikor ponudba zaradi premajhnega minimalnega zahtevanega števila kupcev ne uspe se izvedena plačila ne aktivirajo.
 6. V primeru, da ponudba uspe ( to je, da je določeno ponudbo kupilo zadostno število kupcev in s tem preseglo nastavljeni minimum ) kupec prejme voucher v elektronski obliki, ki ga pri danem ponudniku lahko unovči v dogovorjenem roku in na dogovorjenem naslovu in pod pogoji, ki so v vsaki konkretni kupljeni ponudbi posebej navedeni. Kupec ob nakupu lahko izbere tudi opcijo »darilo«, v kolikor določeno kupljeno storitev / izdelek želi podariti tretji osebi. V tem primeru, bo kupec  izpolnil na to določeno mesto ime in priimek obdarovanca oziroma elektronski naslov obdarovanca. Ročni izpisani voucherji niso veljavni in jih pri ponudnikih ni mogoče unovčiti.
 7. Pridobljena kupljena ponudba je prenosljiva, razen, če je v ponudbi drugače določeno. Voucher je unovčljiv izključno v terminu in za točno določeno storitev, kot je navedeno v konkretni ponudbi in na samem voucherju. Kupec je dolžan z vso skbrnostjo skrbeti za kupljeni voucher. Poškodovanih , popisanih voucherjev ponudnik ni dolžan sprejeti. Za morebitno izgubo ali krajo le-tega posrednik in ponudnik ne odgovarjata – nikakršna kopija izdaje prvotnega voucherja ni možna. Voucherja ni mogoče zamenjati za denar.
 8. Kupec z nakupom jamči za verodostojnost svojih vnesenih podatkov. Vsaka zloraba je lahko kazniva.
 9. Dodatne tehnične informacije in postopek nakupa so uporabnikom na voljo v rubriki Kako Kupim

Voucherji in ponudnik

Kupec s klikom na gumb »Kupi« ali »Rezerviraj«  navedeno ponudbo naroči oziroma rezervira. Ponudba  je kupljena v trenutku, ko je plačilo izvedeno oziroma v trenutku, ko je posrednik za kupljeno ponudbo prejel določeno vrednost na svoj račun.

Kadar je ponudba omejena z določenim maksimalnim ali minimalnim številom, števec prikazjuje aktualno stanje, število, ki je še na voljo, oziroma stanje, koliko ponudb je potrebno še kupiti, da ponudba postane aktivna. Stanja že prodanih ponudb števec ne prikazuje.

Ob končani akciji bo ponudnik prejel seznam naročenih oziroma rezerviranih voucherjev, kot tudi seznam dejansko plačanih voucherjev. Na podlagi prejetega seznama, bo sprejel kupce in jim zagotovil točno tak izdelek ali tako storitev, kot jo je objavil v svoji ponudbi pri posredniku. Ponudnik se zaveže, da bo kupce, ki so kupili njegove objavljene ponudbe obravnaval z vso vestnostjo dobrega gospodarja in v nobenem primeru ne bo delal razlik ali jih obravnaval z manjšo pozornostjo, kot ostale, ki so njegov izdelek ali storitev kupili na drugačen način.

Kupci lahko unovčijo voucherje pri ponudniku takoj oziroma kasneje, v kolikor je za to potrebno predhodno naročilo ali rezervacija. O tem se kupec direktno dogovarja s ponudnikom. Ponudnik je sam odgovoren, da sprejme samo avtentične in veljavne voucherje, ki so opremljeni z edinstveno kodo, ki je navedena tudi v njegovem seznamu, ki ga je prejel ob končani akciji od posrednika. Skladno s 43. a. členom Zakona o varstvu potrošnikov, Ur. l. RS, št. 98/2004, 126/2007, 86/2009 že plačanih voucherjev turističnih namestitev-storitev ni mogoče stornirati ali vrniti, prav tako ne zahtevati vračilo denarja. V primeru, da kupljene ponudbe kupec ne more koristiti  sam osebno in v navedenem terminu, jo lahko prenese na drugo osebo, razen, če je drugače navedeno v sami ponudbi.

V primeru, ko kupec kupi voucher turistične ponudbe, je dolžan sam in na lastne stroške poskrbeti in organizirati lasten prevoz do mesta ponudnika, razen, če je v konkretni ponudbi drugače določeno. Prav tako je kupec dolžan upoštevati splošno zakonodajo države kjer koristi izdani voucher, ki velja v prometu z osebami, predvsem, če potuje v tujino, kot tudi ostalih držav preko katerih potuje,. Ta zakonodaja se nanaša tako na potovalne listine in morebitne vizume, ki jih mora kupec imeti za obisk določene destinacije, kot tudi morebitne druge zavarovalniške police, zdravstvene zahteve in podobno. Kupec z nakupom potrjuje, da je pred potovanjem seznanjen z vsemi podrobnostmi, ki jih zahteva zakonodaja ciljne države o prometu z osebami in, da potuje z veljavnimi potovalnimi dokumenti in vsemi dodatki, ki jih morebitna destinacija zahteva, poleg veljavnih potnih listin.

Potni dokumenti

Potnik, ki potuje v tujino, mora imeti veljaven dokument (se pravi potni list ali drug veljaven ustrezen dokument), s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru da država, kamor potuje,  pogojuje vstop na svoj teritorij z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in se ravnati po zahtevah le-te države. KupTo.si za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova ne odgovarja. 

Prav tako je dolžnost potnika, da pred potovanjem pridobi vizume za države, kamor potuje (v kolikor ta država zahteva za vstop na svoj teritorij vstopne vizume) in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. V primeru zavrnitve vstopa v državo zaradi neurejenih dokumentov ali drugih ovir nosi vse stroške potnik sam.

Potnik je dolžan v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, osebne dokumente nositi vedno s seboj.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povrnitve stroškov.

Obvestila pred odhodom

Kupci s strani Kupto.si, prejmejo voucher, ki vsebuje vse potrebne podrobnosti o storitvah, ki so jih kupili,točen naslov, kjer kupljeno storitev lahko koristijo ter datum veljavnosti. 

Zdravstveni predpisi

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Vsak potnik je dolžan sam preveriti zdravstvene predpise držav, kamor potuje, in se po njih ravnati. KupTo.si ne odgovarja za morebitne zaplete ali prekinitev/odpoved potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, kamor potuje, kakor tudi ne za stroške povezane s tem. KupTo.si pred odhodom v tujino svetuje ogled spletne strani "Zdravi na Pot", kjer potniki pridobijo vse informacije o destinacijah, cepljenjih, zdravstvenih tveganjih, nalazljivih boleznih, kot tudi druge koristne informacije o pripravi na potovanje.

Ostale določbe in pogoje o sodelovanju posrednik in ponudnik določita in urejata s posebno pogodbo o sodelovanju, ki je ločena in ni predmet Splošnih pogojev poslovanja in uporabe spletne strani kupto.si.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil. Posrednik  ima z banko sklenjeno pogodbeno razmerje, prav tako ima prek Telemacha sklenjeno storitev EON MegaPOS, ki je vmesnik za varno sprejemanje plačil prek interneta. 

S pomočjo sistema EON MegaPOS so vzpostavljeni najboljši varnostni ukrepi, zato so zasebni in finančni podatki (številke plačilnih in kreditnih kartic in načini plačevanja) zaščiteni, že ko jih uporabnik pošlje prek interneta in posrednik nima nikakršnega vpogleda v te podatke. Za varnost in kodiranje podatkov prek sistema EON MegaPOS se uporablja 128bit SSL varnostni protokol podjetja VeriSign. Posrednik pri varnih spletnih nakupih ne prejme podatkov o kartici uporabnika, zato za morebitne zlorabe ni odgovoren. Posrednik ima za dodatno varnost nameščen SSL certifikat. Za plačilo se uporablja tudi PayPal plačilni sistem, ki omogoča plačilo preko PayPal-a in bančnih kartic in deluje v varnem PayPal okolju.

Opis sistema 3D Secure

3D Secure program je sistem, ki vključuje tehnične specifikacije in zahteve za izdajatelje kartic, prejemnike kartic in trgovce. Poleg tega, da se za zaščito informacij o plačilni kartici med prenosom preko spleta uporablja široko podprta spletna tehnologija za kodiranje Secure Socket Layer (SSL), 3D Secure preverja vse vključene strani v transakciji, kar pomeni, da je za vsako transakcijo preverjena identiteta vseh vpletenih v proces, imetnika plačilne kartice, trgovca (spletno prodajno mesto) in banke.

Kupec je sam odgovoren za dostop do svojega sistema in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel. Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter podjetju posredniku odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

Komentarji in vsebina uporabnikov

Posrednik v želji nuditi čim kvalitetnejše storitve lahko omogoča na svoji spletni strani  in FB strani ob vsaki ponudbi »pogovorni« prostor, ki je namenjen uporabnikom – kupcem in  ponudnikom za izmenjevanje dodatnih informacij, mnenj, dodatnih podrobnosti o ponudbi, komentarjem.  Mnenja in komentarje lahko napiše registrirani uporabnik Spletne strani kupto.si ali obiskovalec FB strani KupTo.si.

Posrednik oglaševalec nastopa kot ponudnik spletne storitve, ni pa izdajalec in avtor konkretne vsebine. Kljub temu pa si posrednik v vsakem času pridružuje pravico, da objavljeno vsebino pregleda in v kolikor se mu zdi žaljiva, neprimerna, nekoristna, nestrpna, neetična, nemoralna, škoduje poslovanju podjetja ali tako ali drugače lahko škoduje dobremu imenu posameznika, ponudnika ali posrednika brez vsakega dolžnega pojasnila lahko kadarkoli odstrani. Kadar uporabnik portala kupto.si dostopa do spletnih strani in vsebin tretjih strank, to dela po lastni izbiri in izključno na lastno odgovornost. Posrednik izključuje vsako odgovornost.

Objavljeno vsebino ima posrednik pravico časovno neomejeno uporabljati, če je to v poslovnem interesu oglaševalca in Spletne strani kupto.si. Vsebino lahko uporablja tudi v svojih drugih marketinških komunikacijah izven svojega spletnega portala, če je to v njegovem poslovnem interesu. Vsak avtor, ki na spletni strani kupto.si objavi mnenje ali kako drugače poda komentar, izjavlja, da je sam lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana objavljena mnenja. Z zapisom na portal posredniku dovoljuje neomejeno časovno uporabo le-teh.

Registracija, pregled ponudb in komunikacija

Za podroben pregled ponudb in nakup je potrebna registracija. S potrditvijo registracije uporabnik soglaša, da se mu lahko na njegov elektronski naslov pošilja novice, ki jih spletni portal KupTo.si občasno objavlja in pošilja svojim uporabnikom. Pošiljatelj bo vsa obvestila o  akcijah in ostala reklamna elektronska sporočila  jasno in nedvoumno označil kot reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti pri tem jasno razviden. V kolikor uporabnik, sodeluje v nagradnih igrah ali natečajih, ki jih organizira posrednik, soglaša, da se mu na elektronski naslov, ki ga je vnesel pri sodelovanju, lahko pošiljajo tudi novice, pogoji pa so še dodatno opredeljeni v splošnih pogojih posamezne nagradne igre ali posameznega natečaja. Željo uporabnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil ter obvestil o dnevnih, tedenskih, mesečnih  ali drugih akcijah, bo pošiljatelj brezpogojno upošteval. Jasno bo označen tudi možen način odjave prejemanja reklamnih obvestil. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva prenehanje pošiljanja obvestil po navodilih na koncu vsakega e-obvestila.

Pravica do zasebnosti

Posrednik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni prek spletne strani kupto.si, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, kupljenega kupona z osebno edinstveno kodo, računov in druge potrebne komunikacije v zvezi z nakupom.

Informacije o piškotkih (cookies)

Namen piškotkov je, da na naši spletni strani shranijo vaše prednostne izbire in druge informacije, s pomočjo katerih se trudimo našo spletno stran še izboljšati in vam tako zagotoviti kar najboljše izkustvo. Piškotke uporabljajo skoraj vsa spletna mesta.

Kaj je piškotek?
Skoraj vsako spletno mesto uporablja tehnologijo piškotkov. Piškotek je majhna datoteka, ki shrani internetne nastavitve. Prenese se preko brskalnika med prvim obiskom na spletnem mestu. Ko se naslednjič vrnete na stran preko iste naprave, lahko brskalnik preveri, ali je soroden piškotek prisoten (torej tisti, ki vsebuje ime strani), in uporabi podatke iz piškotka ter jih pošlje nazaj strani. To omogoča spletnim mestom , da prepoznajo, da jih je uporabnik že predhodno obiskal, in v nekaterih primerih temu prilagodijo prikazano vsebino.

Prednosti piškotkov
Ob uporabi iste naprave in brskalnika so piškoti nadvse uporabni, saj si lahko na primer zapomnijo vaše nastavitve, pomagajo nam spremljati, kako uporabljate naše strani in naredijo prikazano vsebino bolj ustrezno vašim interesom in potrebam. Nobeni piškotki, ki jih uporabljamo na svojih spletnih mestih, ne zbirajo podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati.

Upravljanje in brisanje piškotkov
Če želite spremeniti način, kako brskalnik uporablja piškotke, vključno z blokiranjem ali izbrisom piškotkov, lahko to storite s spreminjanjem nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da bodisi sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali vas vsakič opozori, da stran želi shraniti piškotek. Prav tako preprosto je izbrisati piškotke, ki jih je brskalnik že shranil na vaši napravi.

Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje glede na brskalnik, ki ga uporabljate. Če želite izvedeti, kako to storite z določenim brskalnikom, lahko uporabite funkcijo pomoči v brskalniku ali pa obiščete http://www.aboutcookies.org, ki korak za korakom pojasni, kako upravljati ali izbrisati piškotke v večini brskalnikov.

Odveza odgovornosti

Posrednik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti skladnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko značilnosti izdelkov, njihova predstavljivost  in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov na spletnih straneh. V takšnem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila. Posrednik tekom oglaševanja ni v nobenem trenutku lastnik blaga in storitev, ki jih oglašuje na svoji spletni strani kupto.si. Lastnik teh je izključno ponudnik, ki za njih tudi v celoti moralno pravno odgovarja.

Stvarna napaka
Napaka je stvarna:
 - če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 - če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  - če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  - če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na na blagu samem.
Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake - klik
Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če zakon o varstvu potrošnikov ne določa drugače.

Pritožbe in spori

Vse morebitne reklamacije v zvezi s samo ponudbo, njeno izvedbo, kakovostjo ponudbe, ceno in druge morebitne reklamacije rešujeta izključno kupec in ponudnik konkretne ponudbe v zakonsko določenem reklamacijskem roku. Ponudnik je dolžan po svoji poslovni vesti zagotoviti kupcu najboljšo možno ponudbo v celoti, tako kot jo je predstavil na posrednikovem portalu.

Za ostala določila posrednik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti info[na]kupto.si  

Posrednik je dolžan v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti uporabniku oz. kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga ves čas obveščati o poteku postopka. Posrednik si bo po najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov, ki so v njegovi pristojnosti.

Izvensodna poravnava in druga pravna sredstva: Posrednik ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora - SRPS (spletno reševanje potrošniških sporov)

Z NAKUPOM, OZIROMA ODDAJO NAROČILA ZA NAKUP, SE ŠTEJE, DA JE KUPEC   PREBRAL, RAZUMEL IN TUDI V CELOTI SPREJEL TE SPLOŠNE POGOJE.